հակակշռել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Իր ծանրությամբ հակակշիռ լինել մի այլ ծանրության:
2. Որևէ բան չեզոքացնել՝ վերացնել հակառակ ազդեցությամբ:
3. Հավասարակշռության մեջ պահել, մի բանի հակառակ ներգործել:

հակակշռել - հոմանիշներ

նբ. Զուգակշռել, հավասարել, -հավասարեցնել, հավասարակշռել, միակշաել, կշռաճոճել (հզվդ.) համակշռել, հարաչափել, նույն ակ շռել:

հակակշռել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

հակակշռել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Уравновешивать, уравновесить. 2. (փխբ.) Нейтрализовать действие, влияние чего-либо при помощи противоположного действия.

հակակշռել - անգլերեն թարգմանություն

1) weigh
2) weigh,weight,weigh out

հակակշռել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել