հապճեպ - բացատրություն

[մակբայ]
1. Շտապ, շտապողական:
2. Փութանակի, արագ:
3. (փոխաբերական) Շտապելուց անկարգ՝ վայրիվերո՝ ոչ լավ կատարած:
4. (փոխաբերական) Կարճատև, անցողիկ: Հապճեպ հանդիպում:
5. [գոյական] Շտապում, շտապելը:

հապճեպ - հոմանիշներ

ա. մ. Արագ, շտապ, վռազ, շուտափույթ, շտապողական, գլխապատառ, փութանակի, ափհափո (հնց.), (հզվդ.) հապշտապ, հափշտապ, հապստեպ, ոտքի վրա:

հապճեպ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

հապճեպ - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա․ Торопливый, поспешный, скоропалительный (разг.), скороспелый (разг.). 2. մ. Торопливо, поспешно, наспех, наскоро, скоропалительно (разг.), наскоком (разг.), на скорую (живую) руку.

հապճեպ - անգլերեն թարգմանություն

1) hasty,snap,quick,slapdash
2) hasty,in hurry,hastily,in a haste,in a hurry,summarily

հապճեպ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել