ձախ - բացատրություն

[ածական]
1. Ահյակ, մարմնի աջակողմին հակառակ կողմում գտնվող: Ձախ ձեռք:
2. Մարդու ընդունած դիրքի ձախակողմը գտնվող՝ տարածվող: Ձապ մայթ:
3. (փոխաբերական) Անբարեհաջող, ձախողակ, ձախորդ:
4. (փոխաբերական, հազվադեպ) Անհարմար, աննպաստ:
5. Քաղաքական-հասարակական արմատական կամ ուրիշից առավել արմատական հոսանք ներկայացնող:
6. Արտաքուստ արմատական, հեղափոխական ֆրազաբանությամբ հայացքների մանրբուրժուական էությունը քողարկող, օպորտունիստական:
7. [գոյական] Ձախ ձեռքը:
8. (հոգնակի)՝ Ձախեր: Ձախ հոսանքի կամ ձախ թեքման կողմնակիցներ՝ հետևորդներ:

ձախ - հոմանիշներ

ա. 1. Ահյակ, ձախլիկ, քինի (բրբ.): 2. (փխբ.) Անբարեհաջող, անբարենպաստ, աննպաստ, անհաջող, աննպաստավոր: Անհաջողակ, ձախող, ձախողակ, ձախորդ, (բրբ.) ձախավեր, ձախլիկ, խամդաստ:

ձախ - հականիշներ

աջ

ձախ - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա. Левый. 2. ա. (փխբ.)Неудачный. 3. ա. Неудачливый. 4. մ. Неудачно. 5. մ. Налево, влево. 6. գ. Левая рука, шуйца (устар.). 7. գ. Левый, левак. 8. ա. Левацкий. ◊ Ձախ մարդ несговорчивый, упрямый человек. Աջն ու ձախը չգիտենալ не знать где право, где лево. Ձախ ձեռքով գործ անել работать спустя рукава. Ձախ ոտքի վրա վեր կենալ встать с левой ноги. Ձախ հավասարեցում կատարել провести левацкую уравниловку. Ձախ գնալ идти вкривь и вкось.

ձախ - անգլերեն թարգմանություն

1) left
2) left,left

ձախ - դարձվածքներ