ձախորդություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Ձախորդ լինելը, ձախորդի հատկությունը:
2. Ձախորդ հանգամանք՝ դեպք՝ պատահար:
3. Անբարեհաջող պայման՝ վիճակ:

ձախորդություն - հոմանիշներ

գ. 1. Անհաջողու- |յուն, ձախողություն, ձախողանք, ձաքեող- մունք, ձախություն, ձախլիկություն, ձախողա- կություն, ձախողականութտւն, անհաջողակություն, ձախավերություն (բրբ.): 2- Վնւճս, կորուստ, աղետ, դժբախտություն, փորձանք:

ձախորդություն - հականիշներ

հաջողություն

ձախորդություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան 1. Неудача. 2. Невезение.

ձախորդություն - անգլերեն թարգմանություն

adversity,ill

ձախորդություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել