ձ տառը - բացատրություն

(ձա)
1. Հայկական այբուբենի 17-րդ տառը, առաջնալեզվային փայթաշփական ձայնեղ հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 80, 80-րդ:

ձ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ձ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ձ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ձ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ձ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել