ղաթր - բացատրություն

Տե՛ս
Ջորի:

ղաթր - հոմանիշներ

տես Ջորի:

ղաթր - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ղաթր - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ղաթր - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ղաթր - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել