ղալաթ - բացատրություն

Տե՛ս
Սխալ:

ղալաթ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ղալաթ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ղալաթ - ռուսերեն թարգմանություն

միայն Ղալաթ անել կապակցության մեջ. Сделать глупость, свалять дурака.

ղալաթ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ղալաթ - դարձվածքներ