ղաղլավան - բացատրություն

Տե՛ս
Կաղամախի:

ղաղլավան - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ղաղլավան - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ղաղլավան - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ղաղլավան - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ղաղլավան - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել