ղայմախ - բացատրություն

Տե՛ս
Սերուցք:

ղայմախ - հոմանիշներ

տես Սար3 է նշան.;

ղայմախ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ղայմախ - ռուսերեն թարգմանություն

ի (բրբ.) Каимак.

ղայմախ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ղայմախ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել