ճակատ բռնել - բացատրություն

1. Նույնն է՝ ճակատ կազմել:
2. Դիրք՝ տեղ գրավել, դեր խաղալ:

ճակատ բռնել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ճակատ բռնել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճակատ բռնել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճակատ բռնել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճակատ բռնել - դարձվածքներ