ճանաչել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Ծանոթ լինել՝ գիտենալ մեկին: Նա Վահանին մանկությունից էր ճանաչում:
2. Իմանալ, թե ով է կամ ինչ է: Երկիրը պետք է ճանաչի իր հերոսներին:
3. Հիշելով տարբերել ուրիշներից: Ես նրան հազար հոգու մեջ կճանաչեմ:
4. Իմանալ, գիտակցության սեփականությունը դարձնել, որևէ բանի մասին ճշգրիտ գաղափար ունենալ: Ճանաչել բնությունը ու նրա զարգացման օրենքները:
5. Հասկանալ, բուն էության մեջ թափանցել: Ճանաչեց նրան ու խորապես համակրեց նրան:
6. Զգալ ապրել, կրել, ճաշակել: Ճանաչեց կյանքի գառնությունները և տառապեց:
7. Որոշել՝ իմանալ որևէ մեկին կամ որևէ բան որևէ հատկանիշով: Ձայնից ճանաչեցի նրան:
8. Ընդունել, հանդուրժել: Նա իրենից բարձր ոչ մի հեղինակության չէր ճանաչում:
9. Համարել: Նախարարները իրանց միայն ճանաչում էին երկրի տերը (Րաֆֆի):
10. Ըմբռնել, պատկերացում կազմել որևէ բանի մասին, գիտակցել: Նա ճանաչեց յուր դրությունը (Մարացան):
11. Իրողությունը հաստատել, ընդունել մի բանի ճշմարտությունը: Նա ճանաչեց հակառակորդի գերազանցությունը:
12. Հանձն առնել, խոստովանել: Նա ճանաչեց իր մեղքը:
13. Հաշվի առնել, բանի տեղ դնել, հաշվի նստել: Հասրաթյանը ճանաչում էր միայն վերևից եկած հրամանները (Ս. Խանգադյան):

ճանաչել - հոմանիշներ

նբ. Իմանալ, գիտենալ, ծանոթ լինել, ծանել, ատամները համրել (լավի (ժողվրդ.): || Ընդունել:

ճանաչել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճանաչել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Знать, узнавать, узнать. 2. Познавать, познать, 3. Признавать, признать.

ճանաչել - անգլերեն թարգմանություն

recognize,acknowledge

ճանաչել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել