ճանաչում գտնել - բացատրություն

Ընդունելության՝ հավանության արժանանալ:

ճանաչում գտնել - հոմանիշներ

տե՛ս ճանաչվել:

ճանաչում գտնել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճանաչում գտնել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճանաչում գտնել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճանաչում գտնել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել