ճանապարհ - բացատրություն

ճանապարհի, [գոյական]
1. Երթևեկության գիծ՝ շերտ գետնի երեսին: Ճանապարհն ասֆալտապատ էր և ՈԼդիղ:
2. Հաղորդակցության ուղի: Ծովային օդային ճանապարհ:
3. Անցորդի հետքերի ուղղությունը: Հմուտ որսորդը անմիջապես գտավ որսի ճանապարհը:
4. Անցման տեղ, անցում, անցք: Թփերի միջով նա ճանապարհ էր բացում:
5. Ճանապարհորդություն, ուղևորություն: Ելնում եմ դարձյալ անվերջ ճանապարհ (Վ. Տերյան):
6. Անցած կամ անցնելիք տարածությունը: Նրանք արդեն 100 կմ ճանապարհ էին անցել:
7. Ընթացքի ուղղությունը: Մեր ճանապարհը ձգվում էր լեռներով:
8. (փոխաբերական) Որևէ բանի հասնելու որևէ տեղ թափանցելու հնարավորություն: Բայց երգը ճանապարհ չուներ դեպի նրա սիրտը:
9. (փոխաբերական) Գործունեության զարգացման ուղղություն: Նա բոլորովին նոր ճանապարհով ընկավ քնարերգության մեջ:
10. (փոխաբերական) Որևէ բանի հասնելու միջոց՝ հնարավորություն: Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ: (Մ. Նալբանդյան):
11. (փոխաբերական) Կյանքի տևողությունը որպես անցկացնելու ժամանակամիջոց: Մտորումներ ճանապարհի կեսին (Ս. Կապուտիկյան):
12. (փոխաբերական) Հաջողության՝ առաջընթացի տևողության աստիճանը: Արագ է բարձրանում, բայց ճանապարհը կարճ է:
13. (փոխաբերական) Վարքագիծ, վարք: Վատ ճանապարհի վրա ես կանգնել:
14. (փոխաբերական) Գոյության տևողություն: Ինստիտուտի կեսդարյա գործունեության ճանապարհ:

ճանապարհ - հոմանիշներ

գ. 1. ճամբա, ճամփա, ուղի. շավիղ, կածան, արահետ, նրբուղի (նեղի, պողոտա (լայնի, փակուղի (ելք չունեցողի, ծառուղի (ծառերի միշովի, դերբուկ (խորդուբորդի, (հնց.) աղագ, եղագ, ռահ: 2. Տեն Ուղղություն 5 նշան.: 3. Տեն Տարածություն 3 նշան.: 4. Տեն ճանապարհորդություն: 5. Ելք, միջոց, հնարք, ճար: || Եղանակ:

ճանապարհ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճանապարհ - ռուսերեն թարգմանություն

ի Дорога, путь. ◊ Ճանապարհ բաց անել, Ճանապարհ բանալ 1) проложить дорогу, 2) пробивать дорогу, пробиваться. Ճանապարհ գցել, Ճանապարհ դնել 7) проводить, 2) спровадить. Ճանապարհդ բաց է скатертью дорога. Ճանապարհ ընկնել отправиться в путь, тронуться в путь. Ճանապարհ կտրել покрыть расстояние. Ճանապարհը կտրել преградить путь. Ճանապարհ պահել ожидать, дожидаться (кого-либо). Ճանապարհ տալ дать дорогу, пропустить. Սխալ ճանապարհ բռնել встать на неправильный путь. Ուղիղ (ճիշտ) ճանապարհի վրա դնել наставить на путь истинный. Ճանապարհի կեսից (կամ կես ճանապարհից) ետ դառնալ 1) вернуться с полпути, 2) на полпути остановиться. Ճանապարհին в дороге, в пути. Հաղորդակցության ճանապարհներ пути сообщения.

ճանապարհ - անգլերեն թարգմանություն

1) way
2) road,way

ճանապարհ - դարձվածքներ