ճանապարհ անցնել - բացատրություն

Որոշ տարածություն անցնել:

ճանապարհ անցնել - հոմանիշներ

գ. 1. ճամբա, ճամփա, ուղի. շավիղ, կածան, արահետ, նրբուղի (նեղի, պողոտա (լայնի, փակուղի (ելք չունեցողի, ծառուղի (ծառերի միշովի, դերբուկ (խորդուբորդի, (հնց.) աղագ, եղագ, ռահ: 2. Տեն Ուղղություն 5 նշան.: 3. Տեն Տարածություն 3 նշան.: 4. Տեն ճանապարհորդություն: 5. Ելք, միջոց, հնարք, ճար: || Եղանակ:

ճանապարհ անցնել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճանապարհ անցնել - ռուսերեն թարգմանություն

ի Дорога, путь. ◊ Ճանապարհ բաց անել, Ճանապարհ բանալ 1) проложить дорогу, 2) пробивать дорогу, пробиваться. Ճանապարհ գցել, Ճանապարհ դնել 7) проводить, 2) спровадить. Ճանապարհդ բաց է скатертью дорога. Ճանապարհ ընկնել отправиться в путь, тронуться в путь. Ճանապարհ կտրել покрыть расстояние. Ճանապարհը կտրել преградить путь. Ճանապարհ պահել ожидать, дожидаться (кого-либо). Ճանապարհ տալ дать дорогу, пропустить. Սխալ ճանապարհ բռնել встать на неправильный путь. Ուղիղ (ճիշտ) ճանապարհի վրա դնել наставить на путь истинный. Ճանապարհի կեսից (կամ կես ճանապարհից) ետ դառնալ 1) вернуться с полпути, 2) на полпути остановиться. Ճանապարհին в дороге, в пути. Հաղորդակցության ճանապարհներ пути сообщения.

ճանապարհ անցնել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճանապարհ անցնել - դարձվածքներ