ճանապարհ բաց անել - բացատրություն

1. Երթևեկության ճանապարհ կառուցել, ճանապարհ գցել (1):
2. Անցնելու տեղ՝ անցք բացել:
3. Արգելքները՝ խոչընդոտները հաղթահարել, ուղի հարթել, առաջադիմության՝ առաջընթացի հնարավորություններ ստեղծել:

ճանապարհ բաց անել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ճանապարհ բաց անել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճանապարհ բաց անել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճանապարհ բաց անել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճանապարհ բաց անել - դարձվածքներ