ճապաղ - բացատրություն

[ածական]
1. Ծավալված, տարածված:
2. Լայնորեն փռված ու ծանծաղ:
3. Նոսր, ցանցառ:
4. (փոխաբերական) Ձգձգված, երկարաբան և անբովանդակ (խոսքի՝ շարադրանքի մասին):

ճապաղ - հոմանիշներ

ա. Ծավալուն, տարածուն, երկարաբան, երկարաձիգ, .անբովանդակ ք խոսքի:

ճապաղ - հականիշներ

սեղմ, ամփոփ

ճապաղ - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա. Расплющенный. 2. ա. Расплывчатый, растянутый, многословный. 3. մ. Расплывчато, растянуто.

ճապաղ - անգլերեն թարգմանություն

1) sparse,thin,thinned
2) pointless,vapid

ճապաղ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել