ճապաղել - բացատրություն

[չեզոք բայ]
1. Տարածվել, ծավալվել, փռվել:
2. Նոսրանալ, նվազել:
3. (փոխաբերական) Աղոտանալ:
4. (գավառական): Նվաղել:

ճապաղել - հոմանիշներ

նչբ. 1. Ծավալել, սփռել, տարածեի ցոեւլ, (բրբ.) տարտղնել, ճապդել (խոսքիի: 2. Սվւռվել, ծավալվել, տարածվել, ցրվեյ (խոսռհհ

ճապաղել - հականիշներ

սեղմվել, կծկվել

ճապաղել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Расплываться, расплыться. 2. Тянуться, простираться.

ճապաղել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճապաղել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել