ճապատել - բացատրություն

[չեզոք բայ]
1. Գալարվել, փաթաթվել (սողունների):
2. Տե՛ս Ճապկտել:

ճապատել - հոմանիշներ

չբ. 1. Գալարվել, փաթաթվեք, սոդաւ, ճաղպատել (հզվդ.) քսողուններիի: 2. (բրբ.) Ճապկտել, Ճապկռտ1դ, ճապկել, ճապկտալ, ճապկռտալ, երեժկտալ, քաշըռտեյ, ճւմկոտալ. ճմլկտալ: 3. Պատատել, (հզվդ.) կբնել, խղբել: -

ճապատել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճապատել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճապատել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճապատել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել