ճապկտել - բացատրություն

[չեզոք բայ]
1. Բազուկները տարածելով մարմնով ձգվել, ճմլկոտալ:
2. Բեռի ծանրության տակ տատանվել՝ օրորվել:
3. Սահել, սահելով խույս տալ:
4. [ներգործական բայ] (գավառական) Փռել, մեկնել:
5. Ցրել, սփռել, տարածել:

ճապկտել - հոմանիշներ

ք կըտել, ճապատել, ճմլկալ, ճմլկտալ, ճմլկոտալ, ճմլկոտել, ճլմկոտալ, ճողալ, ճողճողել, ճպլտկել, խոլոկնւալ, երեժկրտալ, ծմռկոտալ, ծմռկտալ քմարմնով ձգվեր հորանջեի:

ճապկտել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճապկտել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի Потягиваться, потянуться.

ճապկտել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճապկտել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել