ճապռորեն - բացատրություն

[մակբայ] (հազվադեպ, բանաստեղծական)
Մագիլների նման, ինչպես մագիլներ:

ճապռորեն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ճապռորեն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճապռորեն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճապռորեն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճապռորեն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել