ճառաբան - բացատրություն

Տե՛ս
Ճառախոս:

ճառաբան - հոմանիշներ

տե՛ս Ճառախոս:

ճառաբան - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճառաբան - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ճառախոս։

ճառաբան - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճառաբան - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել