ճառաբանություն - բացատրություն

Տե՛ս
Ճառախոսություն:

ճառաբանություն - հոմանիշներ

տե՛ս Ճառախոսություն:

ճառաբանություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճառաբանություն - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ճառախոսություն։

ճառաբանություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճառաբանություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել