ճառագայթաբեր - բացատրություն

[ածական]
Ճառագայթներ արձակող:

ճառագայթաբեր - հոմանիշներ

ա. ճաճանւչաբեր:

ճառագայթաբեր - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճառագայթաբեր - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Лучистый (спец.), лучеиспускательный.

ճառագայթաբեր - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճառագայթաբեր - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել