ճառագայթազարդ - բացատրություն

[ածական]
Ճառագայթներով զարդարված, լուսազարդ, պայծառաշող:

ճառագայթազարդ - հոմանիշներ

ա. ճաճանչազարդ, լուսազարդ, լուսավոր, լուսապայծառ, լուսափա||, ճաճանչափաււ, ճառագայթափայլ, քուսազգեստ, լուսազդեցիկ, լուսագեղ, ճառագալթսոլգեստ, (հնց.) ճառագայթազգյաց, լուսակգյաց, |ուսազգած, (հզվդ.) լուսազվարթ, արփիապաճույճ, լուսափթիթ, լուսապաճույճ:

ճառագայթազարդ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճառագայթազարդ - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Лучезарный.

ճառագայթազարդ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճառագայթազարդ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել