ճառագայթաձև - բացատրություն

[ածական]
1. Ճառագայթի նման:
2. (փոխաբերական) Կենտրոնից շառավիղների նման դեպի շրջապատը տարածվող:

ճառագայթաձև - հոմանիշներ

ա. մ. ճառագայթանման, ճաճանչանման, ճաճանչաներպ, լուսավոր. լուսապայծառ, լուսափայլ, (հնց.) յուսատեսիլ, ճառագաւթատես, ճառւՄգա|թատեսակ, ճ ա ռ աո ա ւ էծսաւե ս ի է. ճ աճ ան չատեսակ:

ճառագայթաձև - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճառագայթաձև - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա. Лучеобразный, лучевой. 2. մ. Лучеобразно.

ճառագայթաձև - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճառագայթաձև - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել