ճարակ դառնալ մի բանի - բացատրություն

Կերակուր դառնալ, կուլ գնալ:

ճարակ դառնալ մի բանի - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ճարակ դառնալ մի բանի - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճարակ դառնալ մի բանի - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճարակ դառնալ մի բանի - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճարակ դառնալ մի բանի - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել