ճար ու ճարանք - բացատրություն

[գոյական]
Ճար, միջոց, հնար:

ճար ու ճարանք - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ճար ու ճարանք - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճար ու ճարանք - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճար ու ճարանք - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճար ու ճարանք - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել