ճ տառը - բացատրություն

(ճե)
1. Հայկական այբուբենի 19-րդ տառը, առաջնալեզվային խուլ պայթաշփական բաղաձայն հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 100, 100-րդ:

ճ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ճ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ճ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ճ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել