մագնիսական միջօրեական - բացատրություն

Երկրագնդի մակերևույթի երևակայական գիծ, որ ներկայացնում է երկրային մագնիսական դաշտի՝ տվյալ կետով անցնող ուժագծի պրոյեկցիան:

մագնիսական միջօրեական - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

մագնիսական միջօրեական - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մագնիսական միջօրեական - ռուսերեն թարգմանություն

магнитный меридиан

մագնիսական միջօրեական - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մագնիսական միջօրեական - դարձվածքներ