մազերը ցից-ցից կանգնել - բացատրություն

Սաստիկ վախենալ, թուքը ցամաքել:

մազերը ցից-ցից կանգնել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

մազերը ցից-ցից կանգնել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մազերը ցից-ցից կանգնել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

մազերը ցից-ցից կանգնել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մազերը ցից-ցից կանգնել - դարձվածքներ