մաթեմատիկականորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Մաթեմատիկական տեսակետից, մաթեմատիկայի հիմունքների համաձայն:

մաթեմատիկականորեն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

մաթեմատիկականորեն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մաթեմատիկականորեն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

մաթեմատիկականորեն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մաթեմատիկականորեն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել