մաթեմատիկական աղյուսակ - բացատրություն

Հաշվողական օժանդակ աղյուսակ, որի մեջ տրվում են փոփոխական մեծությունների որոշ
նշանակությունների համար ֆունկցիայի արժեքների ամբողջությունը (օրինակ՝ բազմապատկման՝
լոգարիթմների աղյուսակ ևն):

մաթեմատիկական աղյուսակ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

մաթեմատիկական աղյուսակ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մաթեմատիկական աղյուսակ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

մաթեմատիկական աղյուսակ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մաթեմատիկական աղյուսակ - դարձվածքներ