մաթեմատիկական լեզվաբանություն - բացատրություն

Լեզվաբանության մի ճյուղը, որ զբաղվում Է լեզուների ուսումնասիրության ու նկարագրության մեջ
մաթեմատիկայի սկզբունքներն ու մեթոդները կիրառելու հնարավորության խնդիրներով:

մաթեմատիկական լեզվաբանություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

մաթեմատիկական լեզվաբանություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մաթեմատիկական լեզվաբանություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

մաթեմատիկական լեզվաբանություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մաթեմատիկական լեզվաբանություն - դարձվածքներ