մալուխ - բացատրություն

մալուխի, [գոյական]
1. Հերմետիկորեն պաշտպանված թաղանթի մեջ ներփակված հաղորդալար (կամ մի քանի հաղորդ ալարեր)՝ էլեկտրական հոսանքի՝ կապի՝ ստորջրյա կամ ստորգետնյա զանազան կարգի ազդանշանների հաղորդման համար, կաբել:
2. (գավառական) Փոքրիկ սրածայր փայտիկ՝ զանազան գործածությունների համար:
3. Նույնն է՝ Ճոպան:

մալուխ - հոմանիշներ

գ. 1. Երկաթալար, պողպատալար, մետաղալար, մալխալար: 2. Հաղորդալար, Էլեկտրամալուխ, Էլեկտրահաղորդալար, Էլեկտրալար (կաբել): 3. Չվան, կառան, պարան ԼԲաստ): 4. Մախառ (բրբ.) խտտի հաստությամբ կարճ, սրածայր փայտ, որ անց են կացնում լծի փոկի մեջ):

մալուխ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մալուխ - ռուսերեն թարգմանություն

ի 1. Кабель. 2. Шило (деревянное).

մալուխ - անգլերեն թարգմանություն

cable

մալուխ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել