մակագիր - բացատրություն

մակագրի, մակագրեր, [գոյական] (բանաստեղծական)
1. Մակագրություն:
2. Արձանագրություն, տապանագիր:
3. Վերնագիր, անվանում:

մակագիր - հոմանիշներ

գ. 1. Մակագրություն: 2. Վերնագիր, խորագիր: 3. (գրկն.) Մակաստեղծություն, վրագրություն (Էպիգրաֆ):

մակագիր - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մակագիր - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Մակագրություն։

մակագիր - անգլերեն թարգմանություն

1) inscription,superscription,endorsement
2) caption

մակագիր - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել