մակածական իմաստ - բացատրություն

(լեզվաբանություն)
Բառի ստացած նոր՝ հավելական իմաստ:

մակածական իմաստ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

մակածական իմաստ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մակածական իմաստ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

մակածական իմաստ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մակածական իմաստ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել