մակածություն - բացատրություն

[գոյական]
1. (տրամաբանություն) Մասնավոր փաստերից ու դրույթներից ընդհանուր եզրակացությունների հանգեցնող մտահանգում, ինդուկցիա:
2. Տե՛ս Ինդուկցիա (ֆիզիկա):
3. (փոխաբերական) Մակաբերություն:

մակածություն - հոմանիշներ

գ. 1. (տրմբ.) Ինդուկցիա: 2. Տէտն Մակաբերություն:

մակածություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մակածություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան 1. (փիլ.) Индукция. 2. (փխբ.) заключение.

մակածություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մակածություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել