մակակոչել - բացատրություն

Տե՛ս
1. Մականվանել:
2. Վերանվանել:

մակակոչել - հոմանիշներ

տես 1. վերակոչել: 2. Մական վանել:

մակակոչել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մակակոչել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

մակակոչել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մակակոչել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել