մակաղատեղ - բացատրություն

մակաղատեղի, մակաղատեղեր, [գոյական]
1. Ոչխարների կեսօրվա հավաքատեղը՝ հանգստի և կթելու համար, մակաղելու տեղ:
2. Առհասարակ՝ գոմերից հեռու փարախ:

մակաղատեղ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

մակաղատեղ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մակաղատեղ - ռուսերեն թարգմանություն

ի Овчарня, загон, хлев.

մակաղատեղ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մակաղատեղ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել