մահակառք - բացատրություն

մահակառքի, մահակառքեր, [գոյական] (արևմտահայերեն)
Դիակառք:

մահակառք - հոմանիշներ

տե՛ս Սգակառք:

մահակառք - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մահակառք - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

մահակառք - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մահակառք - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել