մտնել - բացատրություն

[չեզոք բայ]
1. Դրսից ներս գալ՝ գնալ:
2. Թափանցել, մուտք գործել, ներթափանցել:
3. Մի բանի ներսը՝ մեջը գնալ՝ խրվել՝ մխրճվել:
4. Սուզվել, իջնել՝ գնալ մի բանի խորքը, խորասուզվել, խորանալ:
5. Ստացվել, գանձվել, մուտք լինել (եկամուտի՝ շահի՝ հարկերի ևն մասին):
6. Տեղավորվել: Այդ հսկա կապոցը պայուսակի մեջ չի մտնի:
7. Պարունակվել:
8. ՈրևԷ ամբողջի՝ բաղադրության մաս կազմել:
9. Գրանցվել՝ մուծվել որևէ ցուցակի՝ կարգի ևն մեջ:
10. Որևէ կազմի անդամ դառնալ:
11. Որևէ կազմակերպության կուսակցության ևն շարքերը ընդունվել:
12. Ամուր՝ ապահով տեղ պահվել՝ թաքնվել:
13. Ապավինել մեկին՝ մի բանի, պատսպարվել:
14. Ներմուծվել, ընդգրկվել, ներառվել:
15. Միջամուխ լինել, միջամտել, խառնվել:
16. Ծառայության՝ սովորելու՝ արհեստի ևն ընդունվել:
17. Ենթարկվել:
18. Կարճ ժամանակով այցելել, հանդիպել:
19. Տարածվել, տարածվելով լցնել՝ պատել՝ բռնել: Մութը չէր մտնում ձորը, և օդի մեջ դեռ արևի փոշի կար (Ս.Այվազյան):
20. Ժամանել:
21. Հասնել: Թող մի ձմեռ մտնենք, նոր կխոսենք այդ մասին:
22. Խցկվել, մխրճվել: Ու՜ր ես շարքերի մեջ մտնում, տղաս:
23. Պատվել, ծածկվել, հագնել: Ինչու՜ է նա սևի մեջ մտել: Սար ու ձոր ամպի մեջ մտան:
24. Ներխուժել, հարձակումով՝ ուժով ու մեծ բազմությամբ մուտք գործել:
25. Ոտք դնել:
26. Խորամուխ լինել, թափանցել, հասկանալ:
27. Սողոսկել մտքի՝ հոգու մեջ, մտքում ծագել: Մեկ-մեկ ինչ-որ մռայլ միտք Էր մտնում նրա հոգին (Ս. Խանզադյան):
28. Մայր մտնել:
29. Վերացական գոյականների կապակցությամբ՝ մեջ կապի հետ, նշանակում է՝ գոյականի արտահայտած գործողությունը կատարել սկսել, ինչպես՝ հարաբերության մեջ մտնել, կապի մեջ մտնել, գործողության մեջ մտնել, բանակցությունների մեջ մտնել ևն:

մտնել - հոմանիշներ

չբ. 1. Գնալ, ներս մտնել, ներս թափանցել, ներս երթալ, ներս գալ, ներս գնալ, ներս ընկնել, ներս սլլալ, մուտք գործել, ոտք դնել, ոտք կոխել, ներս թափանցել, խուժել, ներխուժել, ներս խուժել (խմբով), սողոսկել (դժվարությամբ): Լսպստրալ (բրբ.) (սայթաքելով սապոնվելով միանգամից ներս ընկնել): II Խցկվել, ճխտվել, խոթվել, սղմվել (դժվարությամբ, մի կերպ), սպրդել (թյուրիմացաբար), խրվել, սուզվել, մխվել, մեխվել, սեպվել, մխրճվել, մուծվել (մի բանի մեջ), միջամխվել, միջամտել (մի գործի), թևակոխել (տարին): 2. Տեղավորվել, ամփոփվել, պարունակվել, (բրբ.) բռնել, հավքել, տեղ գրավել (տարածության): 3. Բաղկանալ, բաղկացնել (կազմությունը): 4. Թաքնվել, պատսպարվել (մի տեդ2: 5. Ստացվել, գանձվել (եկամուտ): 6. Ընդունվել (աշխատանքի, ուսման): 7. Ենթարկվել (մի գծրատեսչության): 8. Այցելել, հանդիպել (տուն, տեղ, մեկի); 9. Տես Շողոքորթել: 10. Պակասել, նեղանալ, սեղմվել (կտորեղենը, շորը):

մտնել - հականիշներ

դուրս գալ, ելնել

մտնել - ռուսերեն թարգմանություն

մտա 1. Входить, войти, заходить, зайти, въезжать, въехать. 2. Поступать, поступить. 3. Вступать, вступить. 4. Лезть, влезать, влезть. Գլուխը չի մտնում не лезет в голову. Գետինը մտնել провалиться сквозь землю.

մտնել - անգլերեն թարգմանություն

enter,go into:~call at,go in,come into,drop into,walk into,walk in on

մտնել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել