մտցնել - բացատրություն

[ներգործական բայ] Մտնել -ի:
1. Առաջնորդելով կամ բռնությամբ որոշ սահմանների ներսը տանել:
2. Մի բանի ներսը՝ մեջը տանել, խրել, խոթել:
3. Վարսել:
4. Սուզել, խորասուզել:
5. Գրանցել, ցուցակի՝ հաշվառման ևն մեջ գրել:
6. Որևէ կազմի անդամ դարձնել:
7. Որևէ համակարգի մեջ առնել, որևէ ամբողջության մաս՝ միավոր դարձնել:
8. Ներառել, մուծել, ընդգրկել:
9. Ընդունել, նշանակել:
10. Որևէ բանի տրամադրել՝ հակել, որևէ բան հասկացնել:
11. Վերացական գոյականների հետ կազմում է հարադրություններ՝ երևույթը՝ վիճակը առաջ բերել նշանակությամբ, ինչպես՝ փոփոխություն մտցնել, թարմություն մտցնել, առաջադիմություն մտցնել, պարզություն մտցնել ևն:

մտցնել - հոմանիշներ

նբ. Կ ոխ ել, ճխէտել, խրել, խցկել, խոթել, վարսել, ցցել, մխել, մխրճել, մուծել, տանել, քշել, դնել, գետ եղել, ներառել, ներածել, քսփէզ, քվտել, ներս բերել, ներս տանել, ներս գցել, մեջը դնել, մլել (բրբ.): Սուզել, խորասուզել (ջրի մեջ): Սահեցնել, գայթեցնեւ, սպրդեցնել:

մտցնել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մտցնել - ռուսերեն թարգմանություն

ցրի 1. Вносить, внести, включать, включить, вставлять, вставить. 2. Вводить, ввести. 3. Совать, сунуть.

մտցնել - անգլերեն թարգմանություն

1) introduce,insert,feed,dip into,tramp into
2) put,invest,plough back,plough into,pay in,pay into,lock up
3) put out at
4) input,insert,stuff,post,push through
5) input,insert,stuff,embed,to be embed
6) shove,bundle,pop,jam into,jam in,squeeze into

մտցնել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել