մտքերը կիսել մեկի հետ - բացատրություն

Մտածումները պատմել մեկին, իր մտքերին հաղորդակից դարձնել:

մտքերը կիսել մեկի հետ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

մտքերը կիսել մեկի հետ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մտքերը կիսել մեկի հետ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

մտքերը կիսել մեկի հետ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մտքերը կիսել մեկի հետ - դարձվածքներ