մտքով - բացատրություն

1. (գործիական հոլով) Միտք -ի:
2. [ածական] Խելացի, ուշիմ:
3. [մակբայ] Մտովի, մտացի, մտքի միջոցով:
4. Դիտավորությամբ, դիտմամբ, միտումով:
5. Երևակայությամբ, երեվակայորեն, ոչ իրապես:
6. Գործածվում է որպես կապ՝ խնդրի լուծման՝ քննարկման՝ մոտեցման տեսանկյունը ցույց տալու համար Առումով, իմաստով, տեսանկյունով նշանակությամբ: Այդ մտքով ձեր պնդումը ճիշտ չէ:

մտքով - հոմանիշներ

տես 1. Ուշիմ: 2. Դիտավորյալ:

մտքով - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մտքով - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

մտքով - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մտքով - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել