մ տառը - բացատրություն

1)

(մէն)
1. Հայկական այբուբենի 20-րդ տառը, երկշրթնային ձայնորդ ռնգային հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 200, 200-րդ:

2)

(արևմտահայերեն)
Մը հոդի տարբերակը ձայնավորով սկսվող բառերից առաջ, որ գրության մեջ ստանում է ապաթարց (օրինակ՝ Ես ալ հոգս մ (ապաթարց) ունիմ):

3)

(արևմտահայերեն)
Մի՛ արգելականի սղված տարբերակը՝ ձայնավորով սկսվող բառերից առաջ, որ ստանում է ապաթարց (օրինակ՝ մ (ապաթարց) ու՛տեր):

մ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

մ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

մ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

մ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

մ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել