յաբախտ - բացատրություն

[մակբայ] (գավառական)
Բախտին ապավինելով, պատահական հաջողության հույսով:

յաբախտ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

յաբախտ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

յաբախտ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

յաբախտ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

յաբախտ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել