յաթաղան - բացատրություն

յաթաղանի, [գոյական]
Թուրքական կարճ ու կեռ թուր:

յաթաղան - հոմանիշներ

տե ս 1. Կոտորած: 2. Թուր 1 նշան., Մուր2 4 նշան.:

յաթաղան - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

յաթաղան - ռուսերեն թարգմանություն

ի Ятаган.

յաթաղան - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

յաթաղան - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել