յակ - բացատրություն

յակի, [գոյական] (կենդանաբանություն):
Կենտրոնական Ասիայի բարձրալեռնային շրջաններում ապրող որոճող եղջերավոր խոշոր կենդանի, որ օգտագործվում է իբրև բեռնակիր, հեծանելի, երբեմն նաև մսատու և կաթնատու կենդանի:

յակ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

յակ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

յակ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

յակ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

յակ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել