յանի թե - բացատրություն

(եղանակավորող բառ, գավառական)
Իբրև թե:

յանի թե - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

յանի թե - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

յանի թե - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

յանի թե - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

յանի թե - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել