յավշան - բացատրություն

Տե՛ս
Օշինդր:

յավշան - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

յավշան - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

յավշան - ռուսերեն թարգմանություն

ի (բսբ.) Полынь

յավշան - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

յավշան - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել